Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Secretaris-Generaal

Type
Organisatieonderdeel
Telefoon
070 412 34 56 (algemeen)
Fax
070 412 34 50
Bezoek adres
Rijnstraat 50
2515 BJ Den Haag
Postadres
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Beschrijving

Aan het hoofd van het managementteam OCW staat de secretaris-generaal (SG). De SG geeft leiding aan alle onderdelen van het ministerie, inclusief de (rijks)diensten en inspecties. De SG voert haar taak uit in overeenstemming met het politieke beleid en is eerste politiek-adviseur van de bewindslieden. Secretaris-Generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is mevrouw drs. M.J. (Marjan) Hammersma.

> Organisatie-onderdelen