Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Commissaris van de Koning

Type
Organisatieonderdeel
Telefoon
(0320)265265 (algemeen)
Fax
(0320) 26 52 60
Email
Website
Bezoek adres
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad
Postadres
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Beschrijving

De commissaris van de Koning bekleedt het voorzitterschap in de vergaderingen van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigt de provincie in en buiten rechte. De commissaris van de Koning wordt benoemd bij Koninklijk besluit (art. 131 Gr.w). Bezoek na afspraak.

> Functies