Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Gedeputeerde Staten

Type
Organisatieonderdeel
Telefoon
(0320)265265 (algemeen)
Fax
(0320) 26 52 60
Email
Bezoek adres
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad
Postadres
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Beschrijving

De leden van Gedeputeerde Staten worden benoemd door de leden van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten zijn belast met het dagelijks bestuur van de provincie. De commissaris van de Koning, de provinciesecretaris en de Gedeputeerden vormen tezamen Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten van Flevoland tellen 5 leden. Vergaderingen dinsdag om 09.30 uur.