Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Provinciale Staten

Type
Organisatieonderdeel
Telefoon
(0320) 265 265 (algemeen)
Fax
(0320) 26 52 60
Email
Bezoek adres
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad
Postadres
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Beschrijving

De samenstelling en de bevoegdheden van de Provinciale Staten worden geregeld in het zevende hoofdstuk van de Grondwet en in de Provinciewet (1994). Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie en vertegenwoordigen de gehele bevolking van de provincie. Het aantal leden van dit orgaan varieert naar gelang het aantal inwoners per provincie. Provinciale Staten van Flevoland tellen 39 leden.