Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Politieke Leiding

Type
Organisatieonderdeel
Telefoon
070 412 34 56 (algemeen)
Fax
070 412 34 50
Bezoek adres
Rijnstraat 50
2515 BJ Den Haag
Postadres
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Beschrijving

De minister is belast met de leiding van het departement, stelselverantwoordelijkheid voor de onderscheiden onderwijssectoren als geheel en de vaststelling van het totale beleid inclusief begroting en financiële zaken ten aanzien van OCW. De minister is in het bijzonder belast met: - Hoger onderwijs - Wetenschappelijk onderwijs - Onderzoek - Innovatieplatform (eerste vice voorzitter) - Cultuur en media - Emancipatiebeleid (inclusief homo-emancipatie) - Project Aanval op de schooluitval - Lerarenbeleid (Arbeidsvoorwaarden) De staatssecretaris, genoemd staatssecretaris voor Primair Onderwijs, is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: - Het primair onderwijs - het speciaal onderwijs - het onderwijsachterstandenbeleid - voorschoolse opvang - kinderopvang - andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd. De staatssecretaris, genoemd staatssecretaris voor Voortgezet en Beroepsonderwijs, is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, in het bijzonder belast met: - Het voortgezet onderwijs - het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs - bestrijding van schooluitval 12-18 jarigen (in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de minister) - de lerarenopleidingen - andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd.