Zoeken naar contactgegevens overheden en politici

Gemeenschappelijke regelingen

'Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg' of ' GR Bedrijvenschap Hoefweg'
Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland
Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
De gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
De gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
De gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
De gemeenschappelijke regeling RID Utrecht
GR GBKZ 2018
GR Veiligheidsregio MWB
GRWRE
Gemeenschappelijk regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Gemeenschappelijk regeling Groengebied Amstelland
Gemeenschappelijk regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2019
Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlandenoverleg
Gemeenschappelijke Regeling Avres
Gemeenschappelijke Regeling BSOB
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2018
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting
Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Gemeenschappelijke Regeling DSW
Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek
Gemeenschappelijke Regeling HALte werk
Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 2015
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Gemeenschappelijke Regeling MER
Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas 2019-2020
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Gemeenschappelijke Regeling Platform Wonen Zeeuws-Vlaanderen
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei
Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Regio West‐Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie
Gemeenschappelijke Regeling SOWECO
Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Gemeenschappelijke Regeling VIXIA
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2015
Gemeenschappelijke Regeling Werk in Uitvoering
Gemeenschappelijke Regeling Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân
Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland
Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Venlo en omstreken
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep 2009
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief
Gemeenschappelijke Regeling Westrom
Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS
Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool
Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen
Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’
Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
Gemeenschappelijke regeling AQUON 2018
Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
Gemeenschappelijke regeling Aqualysis
Gemeenschappelijke regeling Avri
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Blink 2017
Gemeenschappelijke regeling CNB Noordzeekanaalgebied
Gemeenschappelijke regeling Cure
Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling De Betho
Gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
Gemeenschappelijke regeling Duo+
Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing mei 2014
Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Gemeenschappelijke regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden
Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015
Gemeenschappelijke regeling Het Plein
Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Gemeenschappelijke regeling ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST
Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten
Gemeenschappelijke regeling ISHW
Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel
Gemeenschappelijke regeling Kempisch Bedrijvenpark
Gemeenschappelijke regeling Lucrato
Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2016
Gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2015
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden tweede wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007
Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Gemeenschappelijke regeling RWA
Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018
Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland
Gemeenschappelijke regeling Sallcon
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016
Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009
Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
Gemeenschappelijke regeling Syntrophos
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Gemeenschappelijke regeling VRU
Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling WSD
Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel
Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2017
Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2018
Gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht
Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer 2016
Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam
Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie
Gemeenschappelijke regeling inzake dienstverlening leerplicht
Gemeenschappelijke regeling kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering
Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering voor Noordoost Groningen
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren
Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB)
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse
Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’
ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)
MGR Rijk van Nijmegen
Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
Regeling Bedrijvenschap Regio Gouda
Regeling GGD IJsselland
Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Beuningen
Regeling Promen
Regeling Regio Rivierenland
Regeling Regio Twente
Regeling SWB Midden Twente
Regeling Streekarchief Midden-Holland
Regeling Veiligheidsregio Twente
Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West
Regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen
Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Verordening openbaar rechtspersoon Reflexis Openbaar Basisonderwijs
Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, derde wijziging
Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (twaalfde wijziging)
gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (vijfde wijziging)
gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
gemeenschappelijke regeling IWGM
gemeenschappelijke regeling Novatec 2006
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei
gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen
gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen
gemeenschappelijke regeling RHC Zuidoost Utrecht
gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg
gemeenschappelijke regeling Reestmond
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug
gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland
gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland
gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
gemeenschappelijke regeling Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg
gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (of regeling VR Groningen)
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord
gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad)
gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap OZL
gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports
gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland
gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam
gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord
gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
gemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
gemeenschappelijke regeling van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld
gemeenschappelijke regeling ‘IJmond Werkt! , 1 ste wijziging ’
gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”
gemeenschappelijke rege­ling EMCO-groep
wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (derde wijziging)
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015
Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015
Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis
Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Hellevoetsluis-Rotterdam
Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Zaanstad — Oostzaan 2002
Gemeenschappelijke Regeling Belgisch-Nederlands Grensoverleg
Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone
Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe
Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Gasdistributie Zeist en Omstreken
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe
Gemeenschappelijke Regeling Hameland
Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Samenwerking Uitvoerende Taken Wormerland-Zaanstad (S.U.T.W.Z.)
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht en RMC Regio Brabant Noord Oost
Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord
Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum
Gemeenschappelijke Regeling OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Overbetuwe
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland
Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst de Liemers
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh
Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015
Gemeenschappelijke Regeling Stark
Gemeenschappelijke Regeling Streekarchivariaat Noordwest Veluwe
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling WEZO
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam 2016
Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen
Gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen
Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisaties
Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenparken A7 c.a. 2009
Gemeenschappelijke regeling Bijzonder Onderzoek Regio Zuid-Gelderland
Gemeenschappelijke regeling Delta
Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio
Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland
Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant- Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Gemeenschappelijke regeling Gevudo
Gemeenschappelijke regeling Heesch West
Gemeenschappelijke regeling Industrieschap "De Plaspoelpolder"
Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier
Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Gemeenschappelijke regeling Meerstad 2009
Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs regio Alphen aan den Rijn
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regeling WVK-Groep
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling Regionale Samenwerking Decentralisaties in Sociaal Domein
Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking Leerplicht en RMC, Maastricht en Mergelland
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking ICT Etten-Leur en Tholen
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat
Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen
Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015
Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Gemeenschappelijke regeling WEDEKA Bedrijven
Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven
Gemeenschappelijke regeling Wedeo
Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland
Gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling archeologie Pijnacker- Nootdorp
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland
Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Pijnacker-Nootdorp
Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Gemeenschappelijke regeling ombudscommissie Hoeksche Waard
Gemeenschappelijke regeling openbaar onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel
Gemeenschappelijke regeling openbaar primair onderwijs IJsselgraaf
Gemeenschappelijke regeling park Lingezegen
Gemeenschappelijke regeling projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard
Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling samenwerking Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest
Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Gemeenschappelijke regeling toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs
Gemeenschappelijke regeling toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte
Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil
Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Openbaar lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord
Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
Regeling Regionaal samenwerkingsverband openbaar basisonderwijs De Kempen
Regeling Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-Ijssel
Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
Regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Regeling Werkvoorzieningschap Kampen - Dronten
Regeling gemeenschappelijk Orgaan Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland (zonder Purmerend) en Oostzaan
Regeling regio Stedendriehoek
Regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht
Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek